Privacy Policy

Via onze Privacy Policy informeren wij je hoe Opleidingscentrum Westpoort omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij respecteert Opleidingscentrum Westpoort je privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Opleidingscentrum Westpoort kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Opleidingscentrum Westpoort en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Opleidingscentrum Westpoort verstrekt. Opleidingscentrum Westpoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam - E-mailadres - Telefoonnummer – Geboortedatum – BSN (indien van toepassing) - IP-adres

Waarom Opleidingscentrum Westpoort gegevens nodig heeft

Opleidingscentrum Westpoort verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Opleidingscentrum Westpoort uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Opleidingscentrum Westpoort gegevens bewaart

Opleidingscentrum Westpoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor de dienstverlening bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Opleidingscentrum Westpoort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen die wordt afgenomen door het examenbureau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@westpoort.nl tav M. Sterk.

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Opleidingscentrum Westpoort streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Opleidingscentrum Westpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister. De website van Opleidingscentrum Westpoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Opleidingscentrum Westpoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Opleidingscentrum Westpoort. Opleidingscentrum Westpoort is als volgt te bereiken:

Postadres: Basisweg 29

Vestigingsadres: Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister

Kamer van Koophandel: 53868560

Telefoon: 020 - 44 80 190

E-mailadres: info@westpoort.nl

Geen overeenstemming omtrent de privacyverklaring van Opleidingscentrum Westpoort? Via deze pagina kan bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een tip worden gegeven.